Radovi 1. međunarodnog kongresa za povijesnu metrologiju
Read Online
Share

Radovi 1. međunarodnog kongresa za povijesnu metrologiju Zagreb, 28-30. list. 1975 = Travaux du 1er congrès international de la métrologie historique : Zagreb, 28-30. oct. 1975 by MeД‘unarodni kongres za povijesnu metrologiju 1st Zagreb 1975.

  • 993 Want to read
  • ·
  • 34 Currently reading

Published by Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Historijski zavod in Zagreb .
Written in English

Subjects:

  • Weights and measures -- History -- Congresses.

Book details:

Edition Notes

Other titlesTravaux du 1er congrès international de la métrologie historique.
Statementrédacteur Zlatko Herkov.
ContributionsHerkov, Zlatko.
Classifications
LC ClassificationsQC83 .M42 1975
The Physical Object
Paginationv. :
ID Numbers
Open LibraryOL4490154M
LC Control Number79319776

Download Radovi 1. međunarodnog kongresa za povijesnu metrologiju

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

UDK /77 Zagreb, ISSN Radovi Instituta za povijest umjetnosti 39 Journal of the Institute of Art History 39 Rad. Inst. povij. umjet., sv. 39, Zagreb File Size: 2MB. Popis radova i sudjelovanja na znanstvenim skupovima / Reference list and conference participation BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY I.a) Knjige - autorske knjige / Monographs 1) I. Oštarić -A. Kurilić,Arheološka karta otoka Paga, Novalja: Grad Novalja Ogranak Matice hrvatske u Novalji, str., slike u tekstu, 1 preklopna karta, popisi nalazišta ISBN // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 20 () ; (članak, znanstveni). 7. Martinović, Blaženka. Naglasak glagola u najnovijim rječnicima hrvatskoga jezika. // Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. Wien Klin Wochenschr. Feb doi: /s Papic N, Maric LS, Vince A. Efficacy of oral vancomycin in primary prevention of Clostridium Difficile infection in elderly patients treated with systemic antibiotic therapy. Infect Dis (Lond). Jan

increased by % in the third quarter of , as compared to the same period of ,-u razdoblju od siječnja do rujna veća je za 3,1% u odnosu na isto razdoblje -increased by % in the period from January to September , as compared to the same period of KONGRES HRVATSKIH ARHIVISTA, Dubrovnik, _____Mr. sc. Dražen Kušen, arhivist nadzora nad pismohranamaDržavni arhiv u OsijekuOsijek ARHIVI I MOGUĆNOST NJIHOVA UDJELA U ODGOJU ZA DRUŠTVENO-POVIJESNU ODGOVORNOST U radu se prezentiraju razlozi i mogućnosti doprinosa arhiva i arhivskih djelatnika uodgoju za društveno. Yearbook of the International centre for underwater archaeology in Zadar Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru Number 1 / Broj 1 Zadar, September / Rujan promocija knjige te izleti za sudionike kongresa, kao i tečaj podvodneFile Size: 4MB.   Josip Mihaljević, KOMUNIZAM I ČOVJEK. Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od do , Zagreb: Hrvatski institut za povijest

6 VI. I N T E L E K T U A L C I I R A T 1 9 3 9. – 1 9 4 7. Z b o r n i k r a d o v a s D e s n i č i n i h s u s r e t a 2 0 1 2. Snježana Koren Drugi svjetski rat u člancima i govorima. Nikolić Dragan, Bebić Jelena, Koldić T.: Realizacija akreditovane laboratorije u JKP "Beogradske elektrane" Beograd za etaloniranje analizatora gasova za merenje emisija zagađujućih gasova iz stacionarnih izvora, "Balkan Workshop Reference Infrastructure for Gas measurements in Balkan Countries", Zbornik radova, Sofija, Name of the work (required) Author (required) Full name, academic or professional title (required) Organization of employment, address.(required). Created Date: 2/29/ AMFile Size: 2MB.